INTRO

REMEDIAL TEACHING

WAAROM RT

TARIEVEN RT

CONTACT

WERKWIJZE RT

JUNGLE MEMORY

Webdesign by Le Tigre Webdesign Holland

Werkwijze van Joyce - Remedial Teacher

Na aanmelding van uw kind vindt er een intakegesprek van maximaal een uur plaats. Bij voorkeur vraag ik u de volgende papieren aanwezig te hebben:

 

  • Een uitdraai van de methode onafhankelijke toetsen van voorgaande jaren uit het leerlingvolgsysteem van school. Als u dit aan de Intern Begeleider of de leerkracht vraagt, weten zij wat er wordt bedoeld.
  • Eventueel een kopie van de entreetoets.
  • Eventueel andere verslagen die van belang zijn (logopedie, psychologisch onderzoek).

 

In overleg met u kan ik ook informatie inwinnen bij de school en eventueel derden (bijvoorbeeld een logopediste). Om een goed begeleidingsplan op te kunnen stellen is het nodig een diagnostisch onderzoek af te nemen om het didactisch niveau van uw kind te kunnen bepalen. Dit kan op de verschillende gebieden: rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.

Zo kan ik de sterke en de minder sterke kanten van uw kind in kaart brengen.

 

Na het afnemen van het diagnostisch onderzoek stel ik een rapportage op. De rapportage wordt toegestuurd, waarna ik een telefonische afspraak met u maak om vragen te bespreken.

 

Bij concentratie en/of werkhoudingsproblemen is het mogelijk om een observatie op school te doen. Deze informatie kan een aanvullend beeld geven omtrent de leerstijl, taakaanpak van uw kind.

De inhoud van het begeleidingsplan wordt met u en indien gewenst met de Intern Begeleider en/of de leerkracht besproken. Uitgangspunt is dat het zoveel mogelijk aansluit bij het onderwijs op school waarbij ik de gebruikte methoden van de school inzet om leerverwarring te voorkomen.

 

De begeleiding is een uur per week. In uitzonderlijke gevallen kan dit twee keer een uur per week zijn.

Na 12 sessies wordt het begeleidingsplan geƫvalueerd. Aan de hand van de evaluatie wordt het plan bijgesteld of zelfs afgesloten als het doel is behaald.

JOYCE SNIJDERS - Remedial Teacher |  e-Mail: joyce@js-remedial-teaching.nl - Telefoon: 06  - 17508105 K.v.K nummer: 63712210 - BTW nummer: NL045085717B01 - Disclaimer